Документы

Указ Президента РИ "Об Измайлове И.И."
№ 174 от 11 августа 2004 г.
Указ Президента РИ "О Героеве Ю.Х."
№ 164 от 9 августа 2004 г.
Фотогалерея